FIZZY CUBE 1600 HƠI chinsg hãng,uy tín

180.000 

Pod FIZZY CUBE được thiết kế và cung cấp cho anh em bình tinh đầu lên đến hơn 1600 hơi. Bởi vì sản phẩm chỉ được dùng một lần nên cấu tạo khá đơn giản, chỉ bao gồm bình chứa và pin máy.

Danh mục: