Thuốc lá điện tử Iqos 3 DUO Nhật Bản

3.100.000 

  • Sản phẩm iQOS 3 DUO với nhiều cải tiến đặc biệt:
  • Hút được 2 điếu liên tục trên 1 lần sạc đầy tẩu.
  • Sạc nhanh hơn tẩu iQOS 3 trước đây gấp đôi
  • Có 4 màu: Màu đen, màu trắng ,màu xanh ,màu gold
Danh mục: